Om vattnet i bassängen

vatten

Sedan en kort tid tillbaka är det höga värden på det bundna kloret igen i Lugnets simbassäng. Nivån är på rätt sida gränsvärdet men det är inte någon stor eller tillräcklig marginal.

Då reningsanläggningen inte är det mest moderna, men ändå tillräcklig, behövs justering av nivåer gällande koldosering och flockningsmedel.

Det kan då vid vissa tillfällen uppstå en viss grumlighet i vattnet. Detta är helt ofarligt och ligger fortfarande under samtliga gränsvärden.

Orsaken till att vi har höga värden på det bundna kloret beror till största del på nedsmutsning via de badande. Man duschar för dåligt eller inte alls innan man går i bassängen.

Lufab kommer även att installera en UV-ljusanläggning som effektivt kommer att sänka nivåerna på det bundna kloret. Leverantör för en sådan anläggning finns på plats redan vecka 45.