Omklädningsrum blir som nya

BBB_Nytt_omkladningsrum

Arbetet med att renovera omklädningsrummen vid sporthallen fortsätter. Hittills har fyra omklädningsrum, från 70-talet lyfts till en ny nivå. Nu inleds arbetet med omklädningsrum nr 5 och 6.
Ett störande moment kommer att vara bilningen startar av golv och väggar. Därför kommer den delen av arbetet att ske redan under sportlovet. Detta för att så lite som möjligt störa den ordinarie verksamheten på Lugnet.
Det kommer att ta cirka två månader innan de aktuella omklädningsrummen är klara.
Även de tidigare renoverade omklädningsrummen, nr 1 till 4, kommer att kompletteras med duschväggar och mer energieffektiv belysning.
På bilden syns ett renoverat omklädningsrum med ett gammalt omklädningsrum, som ska renoveras, infogat.