Teknikhuset renoveras

aaateknikhuset

Vad kommer att ske på Teknikhuset, vid kanten av skidstadion?
Den frågan har många ställt med anledning av att ett stort väderskydd har placerats på taket.
Här kommer svaret från Anders Nordlund, fastighetschef på Lufab:
– Det har uppstått en vattenskada som måste åtgärdas. Därför sker nu en återställning av de skadade partierna och vår förhoppning är att de som har verksamhet i Teknikhuset ska störas så lite som möjligt.
På bildens synd det stora väderskyddet som placerats högt upp på Teknikhuset vid skidstadion.