Viktig information om Bergbanan

Bergbanan

På senare tid har det förekommit frågor och olika funderingar kring Bergbanan på Lugnet. Här ger Anders Nordlund, fastighetschef på Lufab (Lugnet i Falun AB) information kring flera frågeställningar om Bergbanan.

* Basfakta om Bergbanan
Bergbanan, som ägs av Lufab, togs i drift i september 2014. För at driva Bergbanan krävs tillstånd av myndigheter för att uppfylla kraven på personsäkerhet.
I dag betyder Bergbanan mycket för besöksmålet på Lugnet där cyklingen är en viktig del av verksamheten. Dagligen gör Bergbanan mellan 100 till 130 turer.

* Service av Bergbanan
Inom ramen för tillståndet krävs att ägaren (Lufab) uppfyller tillverkarens krav på inspektion. Det är viktigt eftersom Bergbanan är i särklass Lugnets mest komplicerade konstruktion – på grund av den höga säkerhetsnivån. Detta innebär följande säkerhetsarbete på Bergbanan:
√ Dagligen sker en inspektion av Lufabs personal.

√ Varje månad måste en djupare inspektion göras av en extern part. I detta fall finns ett serviceavtal med generalagenten, som utför det arbetet. Det innebär att Bergbanan måste stängas av under cirka det dygn som inspektionen tar.

√ Varje halvår och årsvis sker dessutom djupare inspektion. Då är också Bergbanan avstängt.
Detta är mycket viktiga säkerhetsarbeten.

* Bergbanan snabbstängs
Ibland uppstår situationer då Lufab måste snabbstänga Bergbanan. Det sker sedan säkerhetssystemen trätt i funktion och visar att säkerheten fungerar.

* Bergbanan och ekonomi
Lufab har fem års garanti på Bergbanan – från september 2014. Det innebär inga kostnader för Lufab för fel som uppstår under denna tid. Det gäller också servicearbeten.

* Bergbanan gnisslar
Lufab beklagar att Bergbanan gnisslar och att det kan uppfattas som störande för omgivningen. Detta är felanmält och kommer att inom kort åtgärdas inom ramen för garantin.