NCC blir totalentreprenör i simhallsprojektet

hemsidaNCC-SIMHALL 1 (kopia)

Nu är det klart med en totalentreprenör för den nya simhallen på Lugnet i Falun.

Det är NCC, som fått det uppdraget och ska tillsammans med Lufab (Lugnet i Falun AB) hitta den bästa lösningen för simhallen.

Lufab och NCC ska ingå i ett så kallat partneringsamarbete, som är en strukturerad samverkansform där partnerna samarbetar för projektets bästa. I detta fall för att hitta den långsiktigt mest hållbara lösningen för simhallen,i en öppen dialog och i en transparent arbetsmiljö.

Niclas Camarstrand, projektledare på Lufab, säger att detta är bästa sättet att ta tillvara på den kompetens och engagemang som finns inom båda parter:

– Både NCC och Lufab införstådda med att entreprenaden behöver bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar samt teknik- och metodval.

Olle Andersson, som är ombud för NCC, tillägger:

– Vi ser verkligen fram emot det kommande samarbetet med Lufab. Detta är ett spännande projekt med flera möjligheter. NCC har byggt många simhallar runt om i landet. Dessa erfarenheter tar vi nu med oss till Falun.

Nästa steg
Tidigare har det gjorts en första badutredning, med olika alternativ för om- och tillbyggnad, för den nya simhallen. Ett antal alternativa utformningar har diskuterats vilket legat till grund till för Falu Kommuns inriktningsbeslut att påbörja projekt för ny simhall i Falun.
Nu är det dags att ta nästa steg, där NCC får en betydelsefull funktion som totalentreprenör. Två viktiga personer i det fortsatta arbetet blir Niclas Camarstrand, projektledare Lufab, samt Catharina Lindén, projektledare NCC.

–  Detta är ett bra exempel på när beställaren och entreprenören tillsammans bidrar med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa. Det sker gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer samt konsulter. Det skapar en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris, säger Niclas Camarstrand.
Bilden visar en handskakning för ett bra samarbete mellan Lufab och NCC, framför platsen för nya simhallen på Lugnet i Falun. Fr.v Liselotte Jonsson, VD Lufab, Olle Andersson, ombud för NCC, Niclas Camarstrand, projektledare Lufab och Mattias Monbäck, avdelningschef NCC i Uppsala, Gävle och Dalarna.
Fakta/Viktiga mål och inriktningar för simhallsprojektet
Processen mot en ny simhall går nu vidare enligt dessa punkter:
* Kontinuerlig drift med nu befintliga funktioner ska behållas under hela byggprocessen.
* Det ska vara ett attraktivt familjebad.
* Simhallen ska innehålla minst en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och teknik för att snabbt kunna reglera vattentemperaturen.
* Det ska finnas en 25-metersbassäng med tio 2,5-meters banor samt en 25-metersbassäng med minst sju banor i eget rum.
* Befintligt utebad behålls med möjlighet till samtidig drift som simhallen.
* Omklädningsrum och entréfunktioner utformas så att genderneutralitet erhålls och goda möjligheter för sektionering skapas.