Bergbanan avstängd

webb Bergbanan 1 (kopia)

Bergbanan är dessvärre ur funktion. Det känns otroligt trist att den står still och självklart hoppas vi att den ska komma igång så snart som möjligt.

Efter upprepade driftstopp under hösten togs beslut att stänga bergbanan till dess att vi kan säkerställa funktionen. Just nu pågår en diskussion med entreprenören som byggt bergbanan, vi behöver gå till botten med vad som hänt och varför den inte fungerar som den ska. När det är utrett kommer vi att veta mer om tidsplanen framåt.