Status Bergbanan

webb Bergbanan 1 (kopia)

Under sommaren har tekniker från Tyskland och Schweiz gjort en grundlig undersökning av bergbanan. Lugnet i Falun AB har reklamerat banan till entreprenören och väntar nu på klartecken att felen ska vara åtgärdade så att bergbanan kan öppna igen.