Lugnet är ett unikt område utan motsvarighet i Skandinavien eller Europa. Här presenterar vi områdets alla arenor, det breda aktivitetsutbudet och inte minst de aktörer som är verksamma på Lugnet. För öppettider, priser med mera, se lugnet.se.

 

aktorer_puff2

Lugnet i korthet

  • Lugnet är ett område som ligger 10 minuters promenad från centrala Falun. Området är kompakt, knappt en kvadratkilometer, och begränsas av lugnetleden i söder, Myranområdet i öster och Lugnets Naturreservat i väster och norr.
  • På Lugnetområdet finns sju större idottsarenor som regelbundet utnyttjas av ca 50 ideella föreningar.
  • Lugnet används också flitigt av falubor för motion och hälsa, med ett stort nätverk av leder och spår, gym, simhall med mera.
  • Lugnet är ett Officiellt Vasaloppscenter.
  • Lugnets arenor används regelbundet till evenemang av olika slag.
  • Lugnet inhyser flera boendeanläggningar och restauranger samt ett stort campusområde med högskola, gymnasium och testcenter.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Lugnet och vilka möjligheter det finns att etablera egen verksamhet på området, kontakta oss på Lugnet i Falun AB.