Lugnets aktörer

Lugnet är inte ett homogent område utan kan bättre liknas vid en stadsdel med tydligt fokus på idrott, evenemang och studier. Här finns ett flertal stora aktörer, med olika uppdrag och verksamheter.

Falu Kommun

Falu Kommun bedriver  och utvecklar den största delen av verksamheten på Lugnet som är kopplad till idrott, motion och evenemang. Falu Kommun ansvarar även för leder och spår samt sköter alla kontakter med föreningslivet på Lugnet.

Falu Kommuns verksamhet på Lugnet finansieras till stor del av skattemedel och huvuduppdraget är att bidra till ökad folkhälsa för Faluns befolkning samt att stärka bilden av Falun genom att stora evenemang regelbundet arrangeras på Lugnet. 

Webbsida: lugnet.se

Lugnet i Falun AB

Lugnet i Falun AB är ett kommunalägt fastighetsbolag som äger och förvaltar majoriteten av fastigheterna på Lugnet, som sedan hyrs ut till Falu Kommun och andra aktörer på Lugnet. Bolagets huvuduppdrag är drift, förvaltning, effektivisering och optimering av Lugnets fastigheter. Lugnet i Falun har även i uppdrag att tillsammans med Falu Kommun och andra aktörer arbeta med utveckling av Lugnetområdet. Lugnet i Falun AB driver i dagsläget verksamheten vid Lugnets Skidmuseum. 

Webbsida: lugnetifalun.se

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har huvuddelen av sitt campusområde förlagt till Lugnet. Här huserar bland annat elitidrottsprogrammen där studenter kan kombinera studier med elitidrottssatsningar. Högskolan Dalarna är också huvudman för Dala Sports Academy som erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa. Dala Sport Academy har ett av Sveriges modernaste testlabb på Lugnet.

Webbsida: du.se

Föreningar

Fler än 50 föreningar bedriver regelbunden verksamhet på Lugnet, genom att hyra in sig i Lugnets lokaler och arenor. Här hittar du hela listan. Några föreningar äger och driver även egna fastigheter och arenor, till exempel Falu Tennisklubb som driver Falu Tennis och Idrottscenter samt IBF Falun som äger Jalas Arena.

Boendeanläggningar

I ena änden av Lugnetområdet ligger Scandic Lugnet, med den karaktäristiska fasaden som liknar hoppbackarna. I andra änden av Lugnet, bredvid skidstadion, ligger Lugnets Camping & Stugby som drivs av Sweden Resorts.

Övriga aktörer

Utöver ovanstående finns en stor mängd aktörer på Lugnet. En översikt finns här.