Om Lugnet i Falun AB

Uppdraget

Lufab ska förvalta och verka för utveckling av Lugnet till en attraktiv miljö för falubor och besökare.

Det innebär att…

  • Lufab ska äga, förvalta och hyra ut fastigheter på Lugnet.
  • Lufab ska effektivisera driften med särskilt fokus på energieffektivisering. Det sker i samverkan med hyresgästerna.
  • Lufab ska vara aktivt när det häller hållbarhetsfrågor som gynnar miljö och folkhälsa.
    Lufab ska utveckla Lugnet som möjligheternas arena så att det är en attraktiv plats för Falubor, kommunal verksamhet och näringsidkare.
  • Lufab ska vara initiativtagare och pådrivande i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet.
  • Lufab ska tillföra värde och bidra till Ett Större Falun.

Verksamhetsidé

Genom en stor kompetens inom utveckling och förvaltning av fastigheter med fokus på såväl kund- och medborgarnytta är Lufab en eftertraktad hyresvärd och samarbetspartner för Falu kommuns och andra verksamhetsutövares behov av mark och lokaler på möjligheternas arena – Lugnet.