Bolagsfakta

Lugnet i Falun AB förvaltar flertalet av Lugnets fastigheter och har en egen stab av fastighetstekniker. Dessutom arbetar bolaget med flera stora utvecklingsprojekt som ska rusta Lugnet för framtiden.

 

Styrelse

Ulf Gustafsson

ordf

Mats Dahlberg

vice ordf

Andreas Kahr

ledamot

Paula Aspfors

ledamot

Veronica Zetterberg

ledamot

Krister Andersson

suppleant

Jonas Åsenius

suppleant

Maud Pettersson

suppleant

Leif Öskog

suppleant

Elisabeth Rooth Eriksson

suppleant

 

Revisorer

Margareta Sandberg, KPMG

Revisor

Torbjörn Aulin

Lekmannarevisor

 

Ägarstruktur och roller

Lugnet i Falun AB ägs till hundra procent av Falu Kommun. Trafik & Fritidsförvaltningen hyr idrottsanläggningarna på Lugnet av Lugnet i Falun AB och ansvarar för verksamheten i dessa. Lufab har även ett antal externa kommersiella hyresgäster.